Tapbar
Het Gemaal op Zuid

Tapbar Het Gemaal op Zuid

Dit regenwaterobject is samen met de medewerkers van het Gemaal ontwikkeld. Het proces startte met het in kaart brengen van de waterbehoefte van deze unieke plek. Een puur technische inventarisatie. Vervolgens hebben we een interactief ontwerptraject doorlopen met een groep enthousiaste en uitgesproken mensen! In de verschillende sessies hebben we onderzocht hoe het object eruit kan zien, welke functies het moet hebben en hoe het beheer georganiseerd wordt.

In het ontwerp hebben we behoeften en wensen gekoppeld aan het traditionele gemaal. We hebben een vertaling gemaakt in vorm, kleur en functie. Het regenwaterobject is een educatief object. Het is een instrument om het regenwatervraagstuk van nu uit te leggen aan scholieren, wijkbewoners en bezoekers. Tegelijk is het een esthetische eye catcher, passend bij de signatuur en doelstelling van het Gemaal op Zuid. We hebben het gebouwd en gemaakt samen met de medewerkers van het Gemaal op Zuid. Super leuke werksessies waar iedereen energie van kreeg.

De Tapbar bevat meerdere functies:

-Educatief object met verschillende tappunten voor verschillende doeleinden.

Een automatische waterflow voor de planten;

-Fiets schoonmaakplek;

-Tappunt voor gieters om de groene omliggende tuin van regenwater te voorzien in droge perioden;

-Een installatie waar je de tuinslang op kunt aansluiten om de groene omliggende tuin van water te voorzien in droge perioden;

-Een drinkbadje voor de vogels wat automatisch bijgevuld wordt;

-Insectenhotel;

etc.

Tapbar Het Gemaal op Zuid
Tapbar Het Gemaal op Zuid