Onze campagnes

Hoe betrek je bewoners en bedrijven bij een rioolvervanging? Wat kunnen we doen in plaats van een informatieavond? Hoe maken we onze boodschap zichtbaar in de publieke ruimte? Voorbeelden van vragen waar we aan werken voor externe opdrachtgevers. 

Campagnes zijn natuurlijk nooit een doel op zich. Ze zijn een middel om doelen te bereiken.

Onze campagnes zijn interactief, prikkelend en opvallend. We verleiden mensen en organisaties om mee te gaan doen. We halen verhalen op, doen interventies, gaan in gesprek en verbeelden de toekomst. Deze bewezen effectieve ontwerpende aanpak zorgt voor campagnes waarbij creativiteit gekoppeld wordt aan een grotere opgave. We maken de grote opgave klein en begrijpbaar voor het individu. En samen werken we aan de grotere opgave: De gezonde klimaatadaptieve droomstad van de toekomst.

Participatietraject rioolvervanging Reyeroord Noord.

 De ontwikkelde participatiemethode start met ruimtelijke interventies opgevolgd door deur tot deur gesprekken. Zo wordt ruimte gecreëerd om ideeën van bewoners en bedrijven in een vroeg stadium mee te nemen in het ontwerptraject.

Inzamelcampagne huishoudelijk plastic afval. Dit afval is de grondstof voor de productie van de circulaire slimme regenton.

Citydressing Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 750jarig bestaan.

City dressing 750 jarig bestaan Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Het onzichtbare zichtbaar maken!